ประวัติจังหวัด ศรีสะเกษ

ประวัติจังหวัดศรีสะเกษ นั้น มีการตั้งถิ่นฐานในจังหวัดศรีสะเกษมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วค่ะ จนมาในสมัยอาณาจักรขอม ก็ได้มีการทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมมากมายเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น ปราสาทหิน ปรางค์กู่ ที่เป็นศิลปะขอมนั้นตั้งอยู่หลายแห่งในจังหวัดด้วยกันค่ะ พอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการย้ายเมืองไปยังบริเวณตำบลเมืองเก่า แต่เรียกชื่อว่า เมืองขุขันธ์ จนกระทั่งมีการยกฐานะให้เป็น  จังหวัดขุขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2459 หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2481 ก็เปลี่ยนชื่อเป็น จังหวัดศรีสะเกษ ค่ะ

 

โดยในยุคที่ขอมเรืองอำนาจนั้น ศรีสะเกษ น่าจะเป็นดินแดนที่ขอมใช้เป็นเส้นทางไปมาระหว่างเมืองประเทศราช เพราะมีการพบเจอโบราณสถาน โบราณวัตถุของขอมนั่นเองค่ะ ซึ่งกรมศิลปากรสำรวจในจังหวัดศรีสะเกษเอาไว้เมื่อ พ.ศ. 2512 รวมแล้วกว่า 15 แห่งค่ะ

 

นอกจากนี้ยังมีทั้ง ปราสาทหินสระกำแพงใหญ่ สระกำแพงน้อย ปราสาทลุมพุก ปราสาทบ้านทามจาน(บ้านสมอ) ปราสาทเยอ ปราสาทโดนต็วล โดยโบราณสถานเหล่านี้มีอายุกว่า 1,000 ปี ซึ่งกระจายตัวอยู่ตามท้องที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดศรีสะเกษนั่นเอง สมัยอาณาจักรขอมนั้นน่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักและใช้ประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ

 

อีกทั้ง จังหวัดศรีสะเกษ ยังเป็นหนึ่งในเส้นทางการคมนาคมการค้า ที่เชื่อมต่อระหว่างภาคกลางของประเทศไทย กัมพูชา ลาว และ เวียดนาม ด้วยค่ะ เพราะว่าบริเวณนี้มีลำน้ำสายหลัก คือ มูล ชี และลำน้ำสาขาครอบคลุมพื้นที่กว้าง ซึ่งเป็นประตูออกสู่แม่น้ำโขงนั่นเองค่ะ

 

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ นั้นจะเป็นรูปของ ปราสาทหิน ที่อยู่ภายในวงกลมใต้ปราสาทจะเป็นรูปดอกลำดวนมีใบ 6 ใบ ที่มีความหมายถึง อำเภอเริ่มแรกของจังหวัดศรีสะเกษ มี 6 อำเภอนั่นเองค่ะ ส่วน ดอกลำดวนนั้นก็คือ ดอกไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ

 

คำขวัญประจำจังหวัดศรีสะเกษ

“ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี ”

 

จังหวัดศรีสะเกษ นั้น เรียกได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งด้วยกัน ทั้งธรรมชาติ และวัฒนธรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผามออีแดง ปราสาทสระกำแพงใหญ่ วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว วัดไพรพัฒนา วัดศรีบึงบูรพ์ รวมไปถึงจุดชมวิวกลางเมือง แลนด์มาร์ค ของจังหวัดอย่าง หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น